Úspěch přichází tehdy,
když cíleně rozvíjíte své potenciály.
Ne, když naplňujete předpoklady okolí.

Posuňte se vpřed

..když stojíte před
konkrétní výzvou..

Čeká vás důležitý mezník studia?
Za 5 let praxe a 8 let studia máme dost zkušeností s mnoha problémy, které vy řešíte poprvé.  Ušetřte si plno omylů a vytěžte z následujícího úkolu ještě mnohem víc.

Chci vizualizací
předvést svůj dům
z nejlepšího pohledu.

1 500 Kč

Chci  "review" revizi
mé plachty projektu.

2 700 Kč

Chci "review" portfolia
svých projektů pro sebe nebo do školního ateliéru.

od 3 900 Kč

Chci osobní konzultaci mé práce/ vizualizace/ plachty/ portfólia.

od 5 000 Kč

Sledujte nás

visuin fanpage

#visuin life

visuin research

Rozvojový program pro studenty garantuje

Ing. arch.

Dalibor Dzurilla

Aktivátor projektů, které mají téma budoucnosti. Hledá nové postupy prezentace architekta skrze novodobé technologie, ale i klasické ověřené postupy.

Ing. arch.

Petra Dzurillová Kříčková

Osobní konzultace a rozvoj.

"Neřeknu vám jak dostat ve škole nebo v životě od ostatních za “A”.  Zato ale mohu slíbit, že vás nepustím, dokud nebudete sami se sebou spokojeni."

Nahoru.

visuin